Pozostałe Usługi

Analiza Gleby

Podstawą każdej uprawy jest prawidłowe przygotowanie gleby. Bardzo ważnym elementem przygotowania gleby pod uprawę jest sprawdzenie jej zasobności w składniki mineralne przed założeniem uprawy jak i w trakcie jej rwania.

Nasza oferta obejmuje kompleksową usługę: pobranie, analizę i zalecenia nawozowe gleby.

  • pobranie próbki gleby-   jak wynika z informacji uzyskanych od pracowników Stacji Chemiczno–Rolniczych 80% niewłaściwych wyników analiz gleby wynika z nieprawidłowego pobrania próbki, dlatego nasi pracownicy wykonują tę czynność osobiście, dokładnie opisując kwaterę czy pole.
  • analiza gleby- Bardzo ważnym elementem jest sama analiza i jej rzetelność, dlatego FreshMazovia.com korzysta z usług wyłącznie akredytowanych laboratoriów gdzie wysoką jakość potwierdza posiadany przez nich Certyfikat ISO 17025.
  • zalecenia nawozowe– Właściwa interpretacja otrzymanych wyników i ustalenie typów oraz dawek poszczególnych nawozów jest to najtrudniejszy etap analizy gleby, dlatego doradcy FreshMazovia.com sporządzają zalecenia nawozowe w oparciu o wyniki analizy i dane o uprawie (wygląd roślin, historia lub planowane zmiany, inne obserwacje, uwagi) zebrane podczas pobierania.

Atestacja Opryskiwaczy

Atestacja opryskiwaczy polega na ocenie ich sprawności technicznej  i obejmuje badanie ogólne oraz badanie stanu technicznego następujących urządzeń opryskiwacza: pompy, mieszadła, zbiornik, urządzenia pomiarowo-sterujące, układ cieczowy, filtry, belka polowa lub kolumna sadownicza, rozpylacze, wentylator.

Firma FreshMazovia Consulting Sp. z o. o. posiada uprawnienia do przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Atestacja opryskiwaczy odbywa się bezpośrednio w siedzibie firmy jak również w gospodarstwie klienta.

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Lustracje

Podstawą udanego zabiegu ochrony jest właściwa diagnoza zagrożenia, czyli stwierdzenie obecności szkodnika, określenie poziomu zagrożenia, podjęcie decyzji o zwalczaniu lub określenie terminu kolejnej lustracji.

Przez ostatnie 10 lat w bardzo znaczącym stopniu zmienił się skład gatunkowy szkodników w uprawach sadowniczych i warzywniczych. W związku z tym obserwujemy coraz większe problemy w tych gospodarstwach, które ochronę opierają na centralnych komunikatach wydawanych przez PIORiN i tych, które stosują schematyczny program ochrony bez sprawdzenia we własnym gospodarstwie. Nasi doradcy dzięki doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu wiedzy są w stanie właściwie przeprowadzić lustracje i przedstawić sytuację rolnikowi. Z usługi lustracji upraw można skorzystać, jako jednorazowej usługi lub kompletnego programu opieki całorocznej.