Monitoring chorób i szkodników wraz z programem ochrony

Dziś stajemy w przededniu ogromnych zmian w zakresie ochrony roślin. Z jednej strony mamy do czynienia z nowymi środkami i substancjami aktywnymi, a z drugiej z wycofaniem dużej ilości dotychczas stosowanych. Dziś musimy bardzo precyzyjne określić terminy i techniki wykonania zabiegów ochrony. Aby zapewnić naszym klientom dostęp do najlepszej wiedzy w tym zakresie FreshMazovia podjęła w 2009 roku współpracę z niezależną firmą doradczą – Soska Konsulting. Dzięki tej współpracy mamy zapewniony dostęp do informacji poprzez sieć stacji meteorologicznych współpracujących z modelami matematycznymi chorób i szkodników. Oczywiście nie możemy bazować wyłącznie na danych cyfrowych, dlatego też dodatkowo posiadamy sieć pułapek feromonowych. Jednak tak jak wszędzie, tak i w tym systemie najważniejsi są ludzie, którzy będąc na co dzień w poszczególnych rejonach, tworzą i publikują komunikaty dotyczące ochrony na danym obszarze. Komunikaty docierają do gospodarstw dwoma kanałami komunikacyjnymi. Pierwszym z nich są informacje wysyłane w formie e-maili zawierających obszerny opis sytuacji, zalecenia ochrony z uwzględnieniem prognoz pogody. Drugim są wiadomości wysyłane w formie SMS, będące skróconą i szybciej dostępną informacją dotyczącą aktualnych zaleceń ochrony.

Część klientów oczekuje od nas czegoś więcej niż jednostronna informacja. Wyrażają oni potrzebę spotkania z doradcą na plantacji. Z myślą o tych klientach wprowadziliśmy ofertę lustracji, czyli spotkania doradcy z producentem w jego gospodarstwie i wspólne wykonanie lustracji. W przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości daje to możliwość dobrania najlepszego zabiegu ochrony.