O systemie

BRC (BRC Global Standard for Food Safety – Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności) oraz IFS (International Featured Standard – Standard do Audytowania Jakości oraz Bezpieczeństwa Produktów Spożywczych) to globalne systemy wdrażane przez producentów żywności, które określają środki prewencyjne zapobiegające występowaniu zagrożeń w procesie produkcji żywności oraz gwarantują jej odpowiednią jakość. Powyższe standardy określają wymagania i kryteria oceny dotyczące bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która później dostarczana jest do sieci handlowych. Forma i treść standardów jest zaprojektowana w taki sposób, aby możliwa była ocena funkcjonującego w firmie systemu zarządzania, procedur i instrukcji, oraz monitorowania tych elementów. Wdrożenie tych standardów gwarantuje większą przejrzystość w łańcuchu dostaw, autentyczność produktów oraz wyeliminowanie możliwości zafałszowania produktów spożywczych oraz surowców, z których te produkty powstają. Niekwestionowaną korzyścią płynącą z posiadania certyfikatu BRC/IFS jest otwarcie drogi do partnerskiej współpracy z sieciami handlowymi  oraz budowanie z nimi długotrwałej relacji jak również poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie potwierdzenia o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości. Kolejną zaletą jest zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących. Warto również wspomnieć, że audyt certyfikujący BRC/IFS zawiera  potwierdzenie, że w zakładzie został wdrożony i jest utrzymywany system HACCP oraz system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności..

 

Oferta

W przypadku kiedy całe przygotowanie produktów do sprzedaży odbywa się w jednej sortowni odbiorcy często wymagają zapewnienia większego bezpieczeństwa produktów jak i dbałości o jakość obsługi. Posiadanie certyfikatu BRC lub IFS jest w większości przypadków  gwarancją spełnienia tych wymagań.

FreshMazovia.com oferuje pełne doradztwo w zakresie wprowadzania ww. standardów obejmujące opracowanie pełnej dokumentacji i pomoc w jej  wdrożeniu, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, a także wskazanie niezbędnych zmian tak aby wprowadzenie systemu nie było zbyt kosztowne i zbyt pracochłonne.

 

Audyty klientowskie

W przypadku niektórych klientów dbałość o bezpieczeństwo jest tak daleko posunięta, że pomimo posiadania certyfikatów BRC czy IFS odbywają się audyty klientowskie na zgodność z wewnętrznymi wymaganiami sieci handlowych.

FreshMazovia.com w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i znajomość tych standardów  oferuje pełne doradztwo w zakresie wprowadzania ww. norm obejmujące opracowanie pełnej dokumentacji i pomoc w jej wdrożeniu, przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, a także wskazanie niezbędnych zmian z zachowaniem zdrowego rozsądku.

 

Szkolenia personelu

Tworzenie nowej firmy nierozłącznie związane jest z tworzeniem nowych stanowisk pracy i nowymi obowiązkami.

FreshMazovia.com oferuje szkolenia: pracowników biurowych, pracowników sortowni, szkolenia z obsługi przechowalnictwa, szkolenia BHP i wiele innych.

 

Wymogi uznania

Wiele grup w wirze inwestowania zapomina, że warunkiem uznania jest również wiele innych aspektów poza dobrą infrastrukturą. Te wymagania to min. ochrona środowiska, wspólne standardy produkcji, doradztwo produkcyjne dla członków grupy i działania marketingowe.

FreshMazovia.com oferuje pomoc w spełnieniu wszystkich wymienionych wymagań.