Dopłaty do gruntów uprawianych zgodnie z Integrowaną Produkcją Roślin

Od 2023 roku w ramach wsparcia bezpośredniego pojawią się nowe płatności, tzw. ekoschematy. Rolnikom będzie przysługiwała m.in. dopłata do każdego hektara upraw prowadzonych zgodnie z metodykami Integrowanej Produkcji Roślin pod nadzorem jednostek certyfikujących.

Wymagania dla ekoschematu:

  • posiadanie w danym roku certyfikatu krajowego systemu jakości – Integrowana Produkcja Roślin, poświadczającego uprawę roślin zgodnie z metodykami Integrowanej Produkcji Roślin
  • zachowanie w danym roku kalendarzowym wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych użytków zielonych

 

Płatność roczna przyznawana do:

  • powierzchni upraw z których pochodzą produkty roślinne objęte w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin, oraz
  • powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej równowartości powierzchni upraw
    z których pochodzą produkty roślinne objęte w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin.

 

Proponowana przez ARiMR stawka płatności podstawowej to ok. 292,13 EUR/ha.

Firma FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia do Integrowanej Produkcji Roślin i świadczy usługi kompleksowego doradztwa. Jednostką Certyfikującą z którą współpracujemy w tym zakresie od wielu lat jest QA Solutions Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe

FreshMazovia Consulting Sp. z o.o.

05-660 Warka, ul.Grójecka 35

tel. 604 486 821

integrowana@freshmazovia.com